Vepsaná čísla na zadní straně níže zobrazené vizitky značky MOBILENKA dokládají, přes koho se vizitka dostala až k zájemci, který využil naše doporučení spolehlivého zastupování při prodeji, koupi, pronájmu nemovitosti či jakémkoliv jiném obchodu.

Telefonní číslo z přední strany vizitky slouží jako ústředna. Tyto vizitky můžete šířit i Vy. O provizi z uzavřeného obchodu se dělí majitelé telefonních čísel uvedených na vizitce.

Pokud je vizitka předaná přímo zájemci o obchod prvním (nebo druhým) držitelem vizitky MOBILENKA, nechť nevyplněné rámečky či rámeček p r o š k r t n e,  aby bylo zřejmé, mezi kolik „čísel“ bude případná provize rozdělena.

NAŠE CÍLE:
Udržovat fond pro pomoc potřebným takovým způsobem, aby z něj (na doporučení svých ošetřujících lékařů) mohly čerpat ty rodiny našich příznivců, na něž máme telefon.